Przedszkole Miejskie "Strzemięcin" w Grudziądzu

Zapomoga zdrowotna

POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK,
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA-MIASTO GRUDZIĄDZ