Przedszkole Miejskie "Strzemięcin" w Grudziądzu

Ramowy rozkład dnia

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

I.

6:00 - 8:00 - schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami, zabawy samorzutne, w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, ruchowe i twórcze w małych zespołach, praca indywidualna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania.

II.

8:00 - 9:00 – śniadanie, czynności samoobsługowe w łazience, kształtowanie nawyków higienicznych, czynności opiekuńcze, organizacyjne i inne, praca z dyżurnymi w kącikach zainteresowań,

9:00 - 10:00 – zajęcia zorganizowane z cała grupą, prowadzone zgodnie z założeniami programu wychowania przedszkolnego, zawierającego treści edukacyjne: aktywność społeczna, językowa, poznawcza, artystyczna, ruchowa i zdrowotna, zestaw ćwiczeń gimnastycznych lub zestaw zabaw ruchowych,

10:00 - 11:00 – organizowanie zajęć sprzyjających dziecięcej aktywności w sali, w ogrodzie,  w lesie itp. , gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, spacery i wycieczki lub samorzutne zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, twórcze itp.,

11:00 - 12:00 – czynności samoobsługowe w łazience, kształtowanie nawyków higienicznych,  czynności opiekuńcze, organizacyjne porządkowe i inne, obiad,

12:00 - 13:00 – samorzutne zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy twórcze, badawcze, konstrukcyjne, oraz organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności w sali, ogrodzie, w lesie itp., relaks poobiedni.

III.

13:00 - 14:00 – zabawy integracyjne, słuchanie literatury dziecięcej. Praca indywidualna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych. Zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe i twórcze itp. Rozchodzenie się dzieci. Podwieczorek. Czynności samoobsługowe.

14:00 - 16:00 – zabawy samorzutne, gry dydaktyczne i planszowe w małych zespołach, praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  rozchodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami.

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8:00 do 13:00

Zajęcia dodatkowe organizowane są wg odrębnie ustalonego planu.