Przedszkole Miejskie "Strzemięcin" w Grudziądzu

Podatek 1%

SZANOWNI PAŃSTWO!

Jak co roku, już od 7. lat – istnieje możliwość przekazania środków dla naszego Przedszkola poprzez porozumienie  z Toruńskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole w zakresie udzielania pomocy finansowej placówce z przekazywanego 1% podatku oraz z innych źródeł pozyskiwanych przez TSPS.

Osoby, które dokonają dla naszego przedszkola odpisu 1% za poprzedni rok podatkowy, muszą wypełnić oświadczenie i przekazać nauczycielce grupy, do której uczęszcza dziecko. Jest to fundusz ogólny przedszkola, przekazywany na ogólne konto placówki.

W druku PIT należy podać nr KRS:0000121592 oraz wpisać adres: „Przedszkole Miejskie „Strzemięcin”, ul. Korczaka 21”, niezależnie od budynku, do którego uczęszcza dziecko. (jako wskazany przez Urząd - główny adres budynku przedszkola).

Środki te przeznaczane są na zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia terapeutyczne – logopedyczne, prowadzone w naszym przedszkolu w ramach bezpłatnych zajęć dodatkowych.

Dziękujemy z góry za przekazane środki!       

_________________________________________________________________