Przedszkole Miejskie "Strzemięcin" w Grudziądzu

Odpłatność

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

!!! UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE !!!
Informujemy, że od 1.09.2022 r. wraz z Bankiem PKO BP wdrażamy system
opłat masowych do naszych placówek. Oznacza to, że do każdego dziecka
zostanie przyporządkowany  indywidualny numer rachunku bankowego, na
który rodzic/opiekun dziecka będzie dokonywał wpłat  za wyżywienie czy
pobyt dziecka w placówce.
Numer konta oraz kwota do zapłaty widoczna będzie wyłącznie na stronie internetowej
e-dziennika.
https://uonetplus.vulcan.net.pl/grudziadz (kliknij na link)
__________________________________________________
_______________________________
 

W roku szkolnym 2023/2024 dzieci z rocznika 2017 są zwolnione z opłaty stałej.

Opłata za przedszkole naliczana jest z góry za dany miesiąc, pomniejszana jest o kwotę stawki żywieniowej za poprzedni miesiąc, w przypadku nieobecności trwającej minimum 2 dni, a zwrot jest zawsze o jeden dzień mniejszy niż liczba dni nieobecności. Frekwencja rozliczana jest na podstawie obecności udokumentowanej w dziennikach zajęć.

PRZYKŁAD: Opłata naliczona w październiku składa się z opłaty za październik minus stawka żywieniowa z nieobecności za wrzesień (jeżeli były)

Opłata za przedszkole składa się z opłaty stałej za pobyt oraz stawki żywieniowej. Opłata stała wynosi 1,30 zł ponad darmową 5 godzinną podstawę programową razy liczba dni roboczych w miesiącu (czyli dziecko uczęszczające na 7 godzin – opłata 2,60 zł dziennie).

Stawka żywieniowa określana jest comiesięcznie w porozumieniu z  Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego.

Obecnie wynosi  3 posiłki – kwota 10,00 zł,  2 posiłki – kwota 8,00 zł, za jeden dzień.

Odpłatność za przedszkole należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca w wysokości widocznej na e-dzienniku.


Od roku szkolnego 2022/2023 opłaty za przedszkole będą widoczne wyłącznie na e-dzienniku, na stronie internetowej

Na konto należy wpłacić dokładnie taką kwotę, jak jest widoczna na stronie.

Nie należy jej zawyżać, ani zaokrąglać. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę.

Wchodząc na e-dziennik na telefonie, kwota do zapłaty oraz numer konta są widoczne po obróceniu ekranu telefonu poziomo!

Nie ma obowiązku zgłaszania telefonicznie nieobecności dziecka w przedszkolu.

Brak zapłaty za przedszkole w danym miesiącu skutkuje wypisaniem dziecka z przedszkola. 

 

  • Przepisanie dziecka na inny wariant godzinowy możliwe jest tylko od nowego miesiąca. O fakcie tym należy poinformować  pisemnie do końca miesiąca (druk do pobrania) :

Informacja o zmianie wariantów godzinowych na rok 2022/23 (pobierz plik doc)

  • Rezygnacja z uczęszczania dziecka  do przedszkola wymaga formy pisemnej (druk do pobrania):

Rezygnacja, wypis z przedszkola (pobierz plik doc)

Kontakt w sprawie odpłatności: tel. 56 46 10 725,  tel. 609 004 718

  
ZASADY ODPŁATNOŚCI


 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE


 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ I ZARZĄDZENIA PREZYDENTA