Kontrast
Przedszkole Miejskie "Strzemięcin" w Grudziądzu
Menu
Strona główna  /  Rekrutacja
Rekrutacja

UWAGA! ZAPISY DO PRZEDSZKOLA!

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 -

od       01.03.2022r.   do   31.03.2022r.

 odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną – adres strony:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/grudziadz

/tylko w tym terminie strona do naboru będzie aktywna/

Nie wydajemy wniosków rekrutacyjnych w wersji papierowej.

Dzieci już uczęszczające do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022, których rodzice złożyli „Deklarację woli kontynuowania edukacji przedszkolnej”,

 są przyjęte automatycznie, bez konieczności ponownego logowania się w systemie elektronicznym.

Po zapisaniu dziecka w systemie elektronicznym, należy

wydrukować wypełniony wniosek wraz z załącznikami i dostarczyć go

w nieprzekraczalnym terminie do skrzynki korespondencyjnej

w budynku przedszkola przy ul. Korczaka 21- do 31.03.2022r. -

          wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

/druki dokumentów - oświadczeń - na stronie naboru elektronicznego w „plikach do pobrania”/.

Niedostarczenie do przedszkola dokumentów w wersji papierowej jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Kserokopie takich dokumentów jak np. wyrok sądu, orzeczenie o niepełnosprawności itp., należy załączyć do wniosku poświadczone tylko swoim podpisem, z dopiskiem „Potwierdzam zgodność z oryginałem”.

Po zakończeniu naboru elektronicznego  -

w przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola

- należy obowiązkowo  do 29.04.2022r. dostarczyć pisemną deklarację - potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do wybranego przedszkola.

/druk tej deklaracji - na stronie naboru elektronicznego w „plikach do pobrania”/.

Listy dzieci zakwalifikowanych będą wywieszone tylko w przedszkolu - 22.04.2022r., o godz. 12.00

Nie powiadamiamy telefonicznie o zakwalifikowaniu się dziecka.

 

Po dostarczeniu deklaracji nastąpi weryfikacja list dzieci przyjętych do przedszkola.

Listy dzieci przyjętych do przedszkola z naboru elektronicznego

będą wywieszone tylko w przedszkolu - 06.05.2022r., o godz. 12.00.

Nie powiadamiamy telefonicznie o przyjęciu dziecka do przedszkola.

  

  
 
 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21