Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Przedszkole Miejskie "Strzemięcin" w Grudziądzu
Strona główna  /  Rekrutacja
Rekrutacja

UWAGA! ZAPISY DO PRZEDSZKOLA!

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 -

od       01.03.2021r.   do   31.03.2021r.

 odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną – adres strony:

www.nabor.pcss.pl/grudziadz

/tylko w tym terminie strona do naboru będzie aktywna/

Nie wydajemy wniosków rekrutacyjnych w wersji papierowej.

Dzieci już uczęszczające do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021, których rodzice złożyli „Deklarację woli kontynuowania edukacji przedszkolnej”,

 są przyjęte automatycznie, bez konieczności ponownego logowania się w systemie elektronicznym.

Po zapisaniu dziecka w systemie elektronicznym, należy

wydrukować wypełniony wniosek i dostarczyć go

w nieprzekraczalnym terminie do skrzynki korespondencyjnej

w budynku przedszkola przy ul. Korczaka 21- do 31.03.2021r. -

          wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

/druki dokumentów - oświadczeń - na stronie naboru elektronicznego w „plikach do pobrania”/.

 

Kserokopie takich dokumentów jak np. wyrok sądu, orzeczenie o niepełnosprawności itp., należy załączyć poświadczone swoim podpisem za zgodność z oryginałem.

Brak powyższych dokumentów jest równoznaczny z rezygnacją 

z miejsca w przedszkolu.

Po zakończeniu naboru elektronicznego  -

w przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola

- należy obowiązkowo  do 23.04.2021r. dostarczyć pisemną deklarację - potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do wybranego przedszkola.

/druk tej deklaracji - na stronie naboru elektronicznego w „plikach do pobrania”/.

Listy będą wywieszone tylko w przedszkolu 19.04.2021r., o godz. 12.00

Nie powiadamiamy telefonicznie o zakwalifikowaniu się dziecka.

 

Po dostarczeniu deklaracji nastąpi weryfikacja list dzieci przyjętych do przedszkola.

Listy dzieci przyjętych do przedszkola z naboru elektronicznego

będą wywieszone tylko w przedszkolu 30.04.2021r., o godz. 12.00.

Nie powiadamiamy telefonicznie o przyjęciu dziecka.

  

  
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2021-03-01