Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Przedszkole Miejskie "Strzemięcin" w Grudziądzu
Strona główna  /  Strona główna
Strona główna

Nasza strona internetowa dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych.

kliknij na ten znak  w dolnym prawym rogu, lub na klawiaturze CTRL+U ,

aby dostosować stronę do swoich potrzeb. Strona zgodna z WCAG.

   

Witamy na oficjalnej stronie Przedszkola Miejskiego "Strzemięcin" w Grudziądzu.
 
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku,
od godz. 06.00 do 16.00.
 
 
 
 
 
 

Uwaga Rodzice! - Dni adaptacyjne - 

 

Dla dzieci zapisanych  po raz pierwszy do naszego przedszkola organizujemy "Dni adaptacyjne"


tj. 30.08.2021r.  oraz  31.08.2021r. - ul. Korczaka 21, w godz. 9.00 – 10.00,

tj. 30.08.2021r.  oraz  31.08.2021r. - ul. Jackowskiego 47, w godz. 9.00 – 10.00,


podczas których można przyjść z dzieckiem w celu zapoznania się z grupą, nauczycielkami, pracownikami i salą przedszkolną. Na spotkania przychodzą tylko dzieci zapisane do przedszkola, z jedną osobą dorosłą (czyli jedno dziecko + jeden dorosły).

---- Osoby dorosłe obowiązuje założona maseczka i dezynfekcja rąk. ----

Dla dzieci z naszego oddziału bezpłatnego w Szkole Podstawowej Nr 7, spotkanie odbędzie się 01.09.2021r. o godz. 9.00 w budynku szkoły, wcześniej zbiórka na placu przed szkołą, wejście do budynku tylko z nauczycielką.  Osoby dorosłe obowiązuje założona maseczka i dezynfekcja rąk.

Dla pozostałych grup już uczęszczających zebrania organizacyjne odbędą się w terminach podanych przez nauczycielki.
                                       
                                               Zapraszamy!

 
 

SZANOWNI PAŃSTWO

Przedszkole Miejskie "Strzemięcin"  od 11 maja 2020r. wznawia działalność.  ______________________________________________________________ ______________________________________________________

Ważne!  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia. Jeśli osoby chcą skorzystać z zasiłku opiekuńczego, u płatnika składek muszą złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły oraz wniosek o zasiłek na druku Z-15A.

Zasiłek wynosi 80 procent podstawy wymiaru zasiłku.

Wysokość zasiłku wyliczy ZUS albo płatnik składek. Dla pracowników podstawą zasiłku jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym rodzic opiekuje się dzieckiem.

______________________________________________________________ ______________________________________________________

SZANOWNI RODZICE!

Z uwagi na konieczność zastosowania nowych regulacji dotyczących:

  • Rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

  • Rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

  • Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które zakładają, że:

„ §2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

 4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi…”

- nauczycielki naszego przedszkola przygotowały dla Państwa przykładowe adresy stron, na których są karty pracy, przykłady prac plastycznych, muzycznych, gimnastycznych, logopedycznych i inne.

Więcej informacji w dziale :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-08-28